Встановлюючи додатки BAS-IP, ви погоджуєтеся з усіма умовами, наведеними нижче для кожного з додатків, а також з нашою Політикою конфіденційності. Будь ласка, перед завантаженням і прийняттям умов кожної з програм, прочитайте уважно це положення.

Після завантаження будь-якого з додатків ваша персональна інформація буде в безпеці.
Якщо у вас виникнуть будь-які питання, зверніться до нас на e-mail [email protected].

 

BAS-IP Intercom

Основні положення

BAS-IP Intercom дозволяє робити переадресацію викликів з панелей виклику BAS-IP на цей додаток.

 

Необхідні дозволи

Для роботи нашого додатку, нам необхідно отримати доступ до таких функцій вашого пристрою:

CAMERA — доступ до камери пристрою для здійснення відеодзвінків і зчитування QR кодів.
RECORD_AUDIO — ми здійснюємо доступ і тимчасове зберігання аудіо- і відеопакетів при виконанні викликів Intercom,
але ми ніколи не читаємо і не слухаємо ваш особистий голос і відео.
READ_PHONE_STATE — доступ до стану телефону для перемикання в додаток при події вхідного дзвінка.
GET_ACCOUNTS — для отримання пуш нотифікацій.
READ_CONTACTS — читання даних адресної книги і журналу викликів для їх автоматичного імпорту в Intercom.

 

BAS-IP UKEY

Основні положення

BAS-IP UKEY — додаток для доступу в приміщення за допомогою BLE.

 

Необхідні дозволи

iOS.

Location Always and When In Use — для роботи у фоновому режимі.
Camera — для сканування QR кодів.

Android.

ACCESS_NETWORK_STATE — інформація про стан мереж для перевірки можливості валідації QR коду.
BLUETOOTH — дозвіл для перегляду і підключення до зв’язаних bluetooth пристроїв.
BLUETOOTH_ADMIN — дозвіл на пошук і сполучення з bluetooth пристроями.
ACCESS_FINE_LOCATION — для роботи програми у фоновому режимі.
CAMERA — доступ до камери пристрою для зчитування QR кодів.
VIBRATE — для вібрації пристрою при відкритті замку за допомогою програми.
RECEIVE_BOOT_COMPLETED — для запуску програми разом із стартом системи.
INTERNET — для роботи програми у фоновому режимі і валідації QR кодів.

 

BAS-IP Config

Основні положення

BAS-IP Config — додаток для конфігурації BLE зчитувачів.

 

Необхідні дозволи

iOS.

Location When In Use — для роботи у фоновому режимі.

Android.

BLUETOOTH — дозвіл для перегляду і підключення до зв’язаних bluetooth пристроїв.
BLUETOOTH_ADMIN — дозвіл на пошук і сполучення з bluetooth пристроями.
READ_EXTERNAL_STORAGE — для зчитування конфігурацій з пам’яті пристрою.
WRITE_EXTERNAL_STORAGE — для запису конфігурацій в пам’ять пристрою.
ACCESS_COARSE_LOCATION — для роботи програми у фоновому режимі.
INTERNET — для роботи програми у фоновому режимі і отриманні ключів з сервера.

 

ЛІЦЕНЗІЯ

НА ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ BAS-IP UKEY ТА

РЕГЛАМЕНТ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ

BAS-IP UKEY

 

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

У цій Ліцензії та Регламенті та пов’язаних з ними відносинах застосовуються такі терміни та визначення:

Ліцензія –порядок та умови використання Додатку, включно, якщо спеціально не обумовлено інше, із правилами отримання, завантаження та використання МІ (Регламент використання мобільних ідентифікаторів BAS-IP UKEY).

Мобільний додаток «BAS-IP UKEY» (далі «Додаток») – програма, призначена для отримання, зберігання і передавання мобільного ідентифікатору BAS-IP UKEY між зчитувачами BAS-IP UKEY і смартфонами. Програма розроблена для мобільних пристроїв, що працюють під управлінням операційних систем «iOS» і «Android» (далі — мобільні пристрої).

Мобільний ідентифікатор «BAS-IP UKEY» (далі «МІ») – засіб персоналізації, призначений для використані в якості ідентифікатора в системах контролю доступу, охоронної сигналізації, або в інших програмно-апаратних комплексах.

Користувач – фізична особа, яка належним чином приєдналася до цієї Ліцензії для отримання права використання мобільного Додатку «BAS-IP UKEY».

Розробник – BAS-IP LP.

 

2. Основні положення

 • Ця Ліцензія регламентує відносини між Розробником мобільного Додатка «BAS-IP UKEY» і Користувачем для отримання права використання мобільного Додатка «BAS-IP UKEY». Розробник надає Користувачеві права доступу і використання Додатка на умовах цієї Ліцензії.
 • Ця Ліцензія є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Ліцензії розташовується в мережі Інтернет за адресою: bas-ip.com/privacy.
 • Ця ліцензія є публічною офертою та не може бути змінена Користувачем.
 • Встановлення Додатка на мобільний пристрій Користувача є акцептом і підтвердженням згоди Користувача з умовами цієї Ліцензії.
 • Додаток не зберігає, не передає і не потребує для своєї роботи персональних даних Користувача. З метою отримання МІ Додатку може бути необхідний доступ до мережі Інтернет по бездротовому з’єднанню Wi-Fi або через стільникові мережі передачі даних. Плата за доступ до мережі Інтернет через стільникові мережі передачі даних може стягуватися згідно тарифного плану оператора стільникового зв’язку.
 • Перед початком роботи Додатку Користувач повинен погодитися з умовами цієї Ліцензії та отримати МІ. У разі небажання Користувача виконати ці дії, Користувач зобов’язаний припинити роботу та подальше використання Додатку.
 • Ця Ліцензія може бути змінена та/або доповнена Розробником в односторонньому порядку, без будь якого спеціального персонального повідомлення Користувача, однак з повідомленням у загальноприйнятий спосіб як записи випуску Додатка (Release notes) чи через систему повідомлень операційної системи мобільного пристрою (Notifications). За отримання таких повідомлень відповідає Користувач мобільного пристрою. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і/або доповнень до цієї Ліцензії, означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
 • Звернення, пропозиції і претензії Користувачів до Розробника, пов’язані з функціонуванням Додатку, можуть бути спрямовані на адресу електронної пошти: [email protected].
 • Приймаючи умови цієї Ліцензії, Користувач підтверджує свою право і дієздатність, а також приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі матеріальні, пов’язані з його діями по використанню Додатка.
 • Для виконання цієї Ліцензії можуть залучатися треті особи. Користувач підтверджує, що зазначеним третім особам надаються такі ж права, як і Розробнику.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

 • Користувач зобов’язується належним чином дотримуватися умови цієї Ліцензії.
 • Користувач має право використання Додатку виключно з метою особистого використання відповідно до умов цієї Ліцензії наступними способами:
  • завантаження та оновлення Додатка з онлайн-магазинів Google Play або App Store;
  • завантаження, зберігання та скидання МІ у Додатку;
  • взаємодія із безконтактними зчитувачами BAS-IP UKEY.
 • Користувач зобов’язується не використовувати Додаток в порушення прав і законних інтересів Розробника, інших правовласників, третіх осіб, та цієї Ліцензії.
 • Користувач зобов’язується вживати належних заходів для убезпечення його мобільного пристрою від стороннього доступу і несе особисту відповідальність в разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.
 • Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпілювання Додатку, а також здійснювати реверс-інжиніринг Додатку.
 • Користувач несе особисту відповідальність за використання Додатку будь-якими способами, прямо не дозволеними цією Угодою.
 • Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Додатком.
 • Перед установкою Додатка у свій мобільний пристрій, Користувач зобов’язаний ознайомитися з усією інформацією про Додаток, яка розміщена на сайті www.bas-ip.com. Установка Додатку у мобільний пристрій підтверджує виконання Користувачем зазначеного в цьому пункті зобов’язання. У разі незгоди з умовами цієї Ліцензії, використання Додатка Користувачем повинно бути негайно припинено.
 • Умови використання Додатка, зазначені на сайті www.bas-ip.com/privacy, можуть бути змінені та/або доповнені Розробником в односторонньому порядку. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і/або таких доповнень, означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
 • Користувач надає згоду Розробникові здійснювати обробку даних про використання Додатку для поліпшення сервісу і збору статистики по ринку.
 • Користувач Додатку зобов’язується не вчиняти дій, які можуть розглядатись як порушення законодавства країни Розробника та/або країни Користувача та/або норм міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Додатку.
 • Користувачеві забороняється використовувати Додаток з метою несанкціонованого втручання у роботу систем контролю доступу, систем охоронної сигналізації, або в інші системи. Під таким втручанням розуміється будь-яка взаємодія або спроба такої взаємодії понад права доступу, що їх Користувач законним чином має на момент встановлення Додатку щодо певної такої системи або її частини.

КОРИСТУВАЧ, ПРИЄДНУЮЧИСЬ ДО ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ, ПІДТВЕРДЖУЄ СВОЄ РОЗУМІННЯ, ТОГО, ЩО ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКА, ПРИЄДНАННЯ ДО ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ОТРИМАННЯ МІ НЕ НАДАЄ ЙОМУ ДОДАТКОВИХ ПРАВ ТА/АБО ПОВНОВАЖЕНЬ ТА/АБО ПРИВІЛЕЇВ ДОСТУПУ ДО СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ BAS-IP ТА ІНШИХ, ПОРІВНЯНО ІЗ ТИМИ, ЯКІ КОРИСТУВАЧ МАВ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКУ, ПРИЄДНАННЯ ДО ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ОТРИМАННЯ МІ ТА НЕЗАЛЕЖНО ВІД НИХ.

ПРИ ЦЬОМУ КОРИСТУВАЧ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО УСВІДОМЛЮЄ, ЩО НЕСАНКЦІОНОВАНЕ ВТРУЧАННЯ У РОБОТУ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ МОЖЕ БУТИ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЗА ЯКЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ВСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОМ.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОЗРОБНИКА

 • Розробник має право передавати права та обов’язки за цією Ліцензією, третім особам в цілях виконання цієї Ліцензії без додаткової згоди Користувача.
 • Розробник має право заблокувати доступ Користувача до Додатка або його частини в разі виявлення порушень Користувачем цієї Ліцензії.
 • Розробник має право, з урахуванням пункту 3.10 цієї Ліцензії, здійснювати обробку даних про використання Додатку. Дані використовуються для поліпшення сервісу і збору статистики по ринку.
 • Розробник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком без відшкодування Користувачеві понесених збитків, в тому числі в разі, якщо у Розробника є дані вважати, що Користувач або його афілійовані особи (навмисно чи ненавмисно):
  • при користуванні Додатком порушують Законодавство, положення цієї Ліцензії або права і законні інтереси третіх осіб;
  • користуються Додатком недобросовісно, надмірно або не у відповідності з його призначенням;
  • завдають шкоди Додатку або його працездатності;
  • здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Додатка та інформації яка міститься в ньому;
  • створюють загрозу збою технічних і/або програмних засобів Розробника і/або третіх осіб.
 • Розробник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком в разі прийняття відповідного рішення державного чи іншого уповноваженого органу, або в інших випадках передбачених чинним законодавством країни Розробника  та Міжнародними правилами/законами.

 

5.      ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • Користувач гарантує, що не буде вчиняти будь-яких дій, спрямованих виключно на заподіяння шкоди Розробникові, правовласникам або іншим особам.
 • Користувач несе повну особисту відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Додатка, встановленого на мобільний пристрій Користувача.
 • У разі втрати, видалення, пошкодження завантаженого Користувачем в Додаток МІ в результаті дій/бездіяльності Користувача, всю відповідальність несе Користувач.
 • Додаток надається в користування за принципом «як є». Розробник не несе відповідальності за помилки, збої у роботі Додатку та інші недоліки пов’язані з порушенням функціювання в Додатку та їх наслідки які виникли у Користувача, в тому числі: реальний збиток, упущену вигоду, збитки, моральну шкоду, шкоду честі, гідності та ділової репутації.
 • БЕРУЧИ ДО УВАГИ ПОЛОЖЕННЯ П.3.12 ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА БЕЗ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ ДО ІНШИХ УМОВ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ, КОРИСТУВАЧ НЕСЕ ПОВНУ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКА, А У ВИПАДКУ ВЧИНЕННЯ ДІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ П.3.12 ЛІЦЕНЗІЇ КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО РОЗРОБНИК МАЄ ПРАВО ВІЛЬНО СПІВПРАЦЮВАТИ ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА ВЛАСНИКАМИ МАЙНА, ПРАВА ЯКИХ ПОРУШЕНІ ДІЯМИ КОРИСТУВАЧА, ІЗ ПИТАНЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН ВИКОРИСТАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ ДОДАТКА ТА МІ, ЩО МАЮТЬ ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ.

 

6.      ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Ліцензії, Користувач і Розробник докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в відповідному компетентному суді за місцем знаходження Розробника.
 • Ні Користувач, ні Розробник не нестимуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Ліцензією, окрім шкідливих дій, вчинених умисно або недбало, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили.
 • Ця Ліцензія набирає чинності для Користувача з моменту встановлення Додатку в мобільний пристрій і діє безстроково, на протязі усього періоду використання Користувачем Додатку.
 • Ця Ліцензія складена українською мовою.
 • Якщо будь-яке положення цієї Ліцензії буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Ліцензії.

 

7. РЕГЛАМЕНТ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ІДЕНТИФІКАТОРА (МІ)

 • Цей Регламент, якщо документи (в тому числі електронні), угоди, листування не містять чітко визначених посилань саме на нього, є частиною Ліцензії на використання мобільного Додатку «BAS-IP UKEY » та застосовується разом із нею.
 • Усі терміни та визначення, використані у цьому Регламенті, якщо окремо не визначено інше, застосовуються у значенні, визначеному Ліцензією на використання мобільного Додатку «BAS-IP UKEY».
 • Цей Регламент визначає порядок отримання, зберігання та використання МІ Користувачем Додатка.
 • Отримання МІ Користувачем здійснюється шляхом завантаження МІ в Додаток, попередньо встановлений з онлайн-магазину Google Play або App Store .
 • Отримання та завантаження МІ здійснюється наступними способами за вибором Користувача:
  • за допомогою зчитування QR коду; або
  • переходу по спеціально сформованому Додатком URL-посиланню; або
  • апаратного сполучення із пристроєм BAS-IP TR-03, що містить набір МІ, по протоколу Bluetooth Low Energy (BLE).

Використання кожного із вказаних у пп.7.5.1.-7.5.3. способів призводить до отримання нового МІ, який не є повторюваним.

За отримання МІ щоразу може стягуватися плата.

Для завантаження МІ по QR, або URL-посиланню мобільному пристрою Користувача необхідний доступ до мережі Інтернет по бездротовому з’єднанню Wi-Fi або через стільникові мережі передачі даних. Плата за доступ до мережі Інтернет через стільникові мережі передачі даних може стягуватися згідно тарифного плану оператора стільникового зв’язку.

 • При отриманні МІ в Додаток у будь-який із способів, вказаних у пп. пп.7.5.1.-7.5.3. МІ одноразово асоціюється із унікальним ідентифікатором Додатку, встановленого на мобільному пристрої, і зберігається в контейнері, захищеному 256-бітним ключем шифрування.

Один і той же МІ може бути завантажено в Додаток лише один раз, і тому МІ поверненню і відновленню не підлягає.

 • Завдяки описаному в пункті 7.6 способу встановлення і збереження МІ забезпечується захист від несанкціонованого копіювання або клонування.
 • Оскільки МІ асоційований із унікальним ідентифікатором Додатку, встановленого мобільному пристрої, видалення Додатку або скидання смартфону до заводських налаштувань призведе до видалення МІ БЕЗ МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВІДНОВЛЕННЯ.
 • Додаток використовує криптостійкий і імітостікий бездротовий протокол для передавання контейнера з МІ до зчитувача BAS-IP, що може приймати та обробляти даний тип ідентифікаторів.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Ліцензії та Регламенту, вони є зрозумілими для нього, а Користувач повністю та беззастережно приймає їх умови.